Nieuwsoverzicht

  • 8 juni 2018

Wijzigingen erfbelasting vanaf 1 september 2018

De Vlaamse Regering heeft op 4 mei een beslissing genomen over wijzigingen aan de erfbelasting en over wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het federale erfrecht. Deze wijzigingen worden momenteel behandeld in het Vlaams Parlement. U vindt meer informatie op onze webpagi
  • 9 mei 2018

Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed).
  • 9 maart 2018

controle vrachtwagens: vrijstellingen verkeersbelasting via rittenblad ingetrokken

Onder strikte voorwaarden moet voor een vrachtwagen geen verkeersbelasting betaald worden.
  • 30 mei 2018

Oldtimers: regels keuring en verkeersbelasting

Sinds 20 mei zijn nieuwe regels voor keuring van oldtimers van kracht. Naar aanleiding daarvan, krijgen ook wij meer vragen rond het specifieke statuut van oldtimers. Daarom brengen we dit nog even onder de aandacht:
  • 7 mei 2018

Vernieuwing digitaal loket: Portaal Fiscaliteit

Op 8 mei zijn wijzigingen aangebracht aan het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst.
  • 22 februari 2018

Jaarcijfers 2017 gepubliceerd

Op onze pagina met publicaties is nu ook de cijferrapportering over 2017 beschikbaar. Om de cijfers makkelijk te kunnen vergelijken zijn in de tabellen ook de jaren 2015 en 2016 hernomen. Een jaarverslag is nog in voorbereiding. 
  • 25 april 2018

Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Op onze pagina met publicaties is het jaarverslag voor 2017 beschikbaar.
  • 4 januari 2018

Aanpassing verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed).