Nieuwsoverzicht

  • 14 november 2018

Herinneringsbrieven onroerende voorheffing vanaf half november

Van half november tot half december worden herinneringsbrieven voor de onroerende voorheffing verzonden. Dit zorgt voor een piek in de telefonische oproepen, waardoor we mogelijk telefonisch minder vlot te bereiken zijn.
  • 8 juni 2018

Wijzigingen erfbelasting vanaf 1 september 2018

De Vlaamse Regering heeft op 4 mei een beslissing genomen over wijzigingen aan de erfbelasting en over wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het federale erfrecht. Deze wijzigingen worden momenteel behandeld in het Vlaams Parlement. U vindt meer informatie op onze webpagi
  • 9 mei 2018

Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed).
  • 4 oktober 2018

Nieuw: extra herinneringsbrieven voor naleving termijn gunstregimes registratiebelasting

Begin oktober start de Vlaamse Belastingdienst met het uitsturen van verwittigingsbrieven aan mensen die bepaalde voordelige tarieven of gunstregimes hebben genoten, maar voorlopig niet aan de voorwaarden blijken te voldoen om dat gunstregime te b
  • 30 mei 2018

Oldtimers: regels keuring en verkeersbelasting

Sinds 20 mei zijn nieuwe regels voor keuring van oldtimers van kracht. Naar aanleiding daarvan, krijgen ook wij meer vragen rond het specifieke statuut van oldtimers. Daarom brengen we dit nog even onder de aandacht:
  • 7 mei 2018

Vernieuwing digitaal loket: Portaal Fiscaliteit

Op 8 mei zijn wijzigingen aangebracht aan het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst.
  • 25 april 2018

Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Op onze pagina met publicaties is het jaarverslag voor 2017 beschikbaar.