Nieuwsoverzicht

  • 11 maart 2016

Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden klein beschrijf

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2006 waarbij onder meer kopers van een woning, van de vermindering wegens “klein beschrijf” hebben genoten. Deze vermindering was afhankelijk van het naleven van een aantal voorwaarden.
  • 30 oktober 2015

Vlaamse regering vergroent verkeersbelastingen vanaf 2016

Via de verkeersbelastingen wil de Vlaamse overheid de burgers en bedrijven stimuleren om te kiezen voor milieuvriendelijkere modellen.
  • 8 maart 2016

Gebruik eurovignetwegennet in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden vanaf 01/04/2016

Zoals al eerder gecommuniceerd zal in België geen eurovignet meer geheven worden vanaf 1 april 2016. De heffing blijft evenwel bestaan in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden.
  • 4 december 2015

Geen belastingverhoging voor laattijdige indiening van de aangifte van nalatenschap bij complexe dossiers.

De praktijk leert dat een indieningstermijn van vier maanden zeer krap is voor complexe erfenisdossiers met bijvoorbeeld bezittingen in het buitenland, onvindbare of minderjarige erfgenamen. 
  • 21 oktober 2015

Bericht betreffende de overgang van eurovignet naar kilometerheffing

Eurovignetten uitgegeven vanaf 1 november 2015 De kilometerheffing zal van start gaan op 1 april 2016. Daarom wordt de geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 automatisch beperkt tot 1 april 2016.
  • 5 januari 2016

Verdeelrecht bij verdelingen n.a.v. echtscheiding of beëindigen wettelijk samenwonen

Vanaf 1 januari 2016 volstaat het dat de verdeling of afstand wordt gerealiseerd na de beëindiging van de wettelijke samenwoning of na de echtscheiding om het tarief van 1% te genieten. Voor meer informatie, zie:
Afbeelding OGM op overschrijving
  • 16 november 2015

Overgangsbepaling voor de verkeersbelasting en/of de belasting op de inverkeerstelling

Wie een nieuwe auto of minibus heeft besteld voor 31 oktober 2015 kan tot en met 15 januari beroep doen op een overgangsbepaling (conform artikel 2.2.4.0.9 of 2.3.4.1.10 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit).
  • 14 oktober 2015

Informatie voor gemeenten: stopzetting compensatie materieel en outillage

Specifiek voor de besturen van Vlaamse steden en gemeenten wordt op onze website toelichting gegeven over de stopzetting van de compensatie voor gederfde