Nieuwsoverzicht

  • 9 maart 2018

controle vrachtwagens: vrijstellingen verkeersbelasting via rittenblad ingetrokken

Onder strikte voorwaarden moet voor een vrachtwagen geen verkeersbelasting betaald worden.
  • 3 januari 2018

Waardering vastgoed door erkende schatters-experten

Vanaf 1/1/2018 wordt de groep van erkende schatters-experten uitgebreid. Voorheen enkel voorbehouden voor landmeters-experten.
  • 3 februari 2017

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Op 1 februari 2017 keurde het Vlaamse Parlement het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie goed.
  • 22 februari 2018

Jaarcijfers 2017 gepubliceerd

Op onze pagina met publicaties is nu ook de cijferrapportering over 2017 beschikbaar. Om de cijfers makkelijk te kunnen vergelijken zijn in de tabellen ook de jaren 2015 en 2016 hernomen. Een jaarverslag is nog in voorbereiding. 
  • 3 januari 2018

Boetes kilometerheffing

De boetes kilometerheffing zijn vanaf 1/1/2018 aangepast: voortaan vier verschillende tarieven naargelang de aard en ernst van de inbreuk.
  • 29 september 2016

Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden gunstregimes registratiebelasting

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2007 waarbij een vermindering wegens een gunstregime werd toegekend.
  • 4 januari 2018

Aanpassing verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed).
  • 8 mei 2017

De vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten

In het Belgisch staatsblad van 4 mei 2017  werd het decreet van 21 april 2017 houdende wijziging van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten
  • 9 september 2016

Verzending aanslagen onroerende voorheffing gestart.

Begin september is de Vlaamse Belastingdienst gestart met de verzending van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor 2016.