Nieuwsoverzicht

  • 23 januari 2019

Gevolgen van de Brexit voor de Vlaamse belastingen

Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft beslist om de Europese Unie, en dus ook de Europese Economische Ruimte (EER) te verlaten.
  • 18 december 2018

Wegwijs in Automatische Ontspanningstoestellen en Spelen en Weddenschappen

Vanaf 1 januari 2019 int de Vlaamse Belastingdienst de belasting op
  • 18 april 2019

Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Op onze pagina met publicaties is het jaarverslag voor 2018 beschikbaar.
  • 4 januari 2019

(Voorafgaande) Aangiftes Spelen en Weddenschappen en Automatische Ontspanningstoestellen mogelijk via digitaal loket

Vanaf maandag 7/1 is het mogelijk om online de (voorafgaande) aangiftes voor de belasting op de
  • 14 november 2018

Herinneringsbrieven onroerende voorheffing vanaf half november

Van half november tot half december worden herinneringsbrieven voor de onroerende voorheffing verzonden. Dit zorgt voor een piek in de telefonische oproepen, waardoor we mogelijk telefonisch minder vlot te bereiken zijn.
  • 24 januari 2019

Jaarresultaten 2018 controle verkeersbelastingen

De Vlaamse Belastingdienst zet al enkele jaren in op hoge pakkans en gerichte controles. Uit de jaarresultaten voor 2018 blijkt dat opnieuw ongeveer 1 miljoen personenwagens aan een controle werden onderworpen. In 9.700 gevallen werd een overtreding vastgesteld, wat resulteerde in de inning van 6,25 miljoen achterstallige verkeersbelastingen en boetes. Het percentage overtredingen ligt daarmee beneden 1%, wat altijd de doelstelling is geweest. Bij de controles op specifieke doelgroepen, zoals buitenlandse nummerplaten, taxi’s of garageplaten, liggen de aantallen overtredingen substantieel hoger. Hierop zullen in 2019 versterkte controles worden uitgevoerd.
  • 21 december 2018

Wat er verandert op 1 januari 2019

Een overzicht van wijzigingen aan de Vlaamse fiscale regelgeving die vanaf 1 januari 2019 van kracht worden.
  • 4 oktober 2018

Nieuw: extra herinneringsbrieven voor naleving termijn gunstregimes registratiebelasting

Begin oktober start de Vlaamse Belastingdienst met het uitsturen van verwittigingsbrieven aan mensen die bepaalde voordelige tarieven of gunstregimes hebben genoten, maar voorlopig niet aan de voorwaarden blijken te voldoen om dat gunstregime te b