Nieuwsoverzicht

  • 30 oktober 2015

Vlaamse regering vergroent verkeersbelastingen vanaf 2016

Via de verkeersbelastingen wil de Vlaamse overheid de burgers en bedrijven stimuleren om te kiezen voor milieuvriendelijkere modellen.
  • 27 augustus 2015

Kilometerheffing vrachtwagens vervangt eurovignet

Het Vlaams Parlement heeft op 3 juli het decreet goedgekeurd dat de kilometerheffing voor vrachtwagens regelt. Tegelijkertijd is ook de Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast. Hiermee verdwijnt het eurovignet.
  • 4 december 2015

Geen belastingverhoging voor laattijdige indiening van de aangifte van nalatenschap bij complexe dossiers.

De praktijk leert dat een indieningstermijn van vier maanden zeer krap is voor complexe erfenisdossiers met bijvoorbeeld bezittingen in het buitenland, onvindbare of minderjarige erfgenamen. 
  • 21 oktober 2015

Bericht betreffende de overgang van eurovignet naar kilometerheffing

Eurovignetten uitgegeven vanaf 1 november 2015 De kilometerheffing zal van start gaan op 1 april 2016. Daarom wordt de geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 automatisch beperkt tot 1 april 2016.
  • 20 augustus 2015

Voorafgaande beslissingen nu ook mogelijk bij de Vlaamse belastingdienst

Sinds 14 augustus 2015 is het mogelijk om bij de Vlaamse Belastingdienst een aanvraag tot een voorafgaande beslissing (‘ruling’) in te dienen.
Afbeelding OGM op overschrijving
  • 16 november 2015

Overgangsbepaling voor de verkeersbelasting en/of de belasting op de inverkeerstelling

Wie een nieuwe auto of minibus heeft besteld voor 31 oktober 2015 kan tot en met 15 januari beroep doen op een overgangsbepaling (conform artikel 2.2.4.0.9 of 2.3.4.1.10 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit).
  • 14 oktober 2015

Informatie voor gemeenten: stopzetting compensatie materieel en outillage

Specifiek voor de besturen van Vlaamse steden en gemeenten wordt op onze website toelichting gegeven over de stopzetting van de compensatie voor gederfde
  • 22 juni 2015

Administratieve Standpunten

Onder de rubriek publicaties worden vanaf heden de administratieve standpunten die de Vlaamse Belastingdienst heeft ingenomen inzake erfbelasting en inzake registratiebelasting, gepubliceerd.