Oldtimers: regels keuring en verkeersbelasting

  • 30 mei 2018

Sinds 20 mei zijn nieuwe regels voor keuring van oldtimers van kracht. Naar aanleiding daarvan, krijgen ook wij meer vragen rond het specifieke statuut van oldtimers. Daarom brengen we dit nog even onder de aandacht:

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor de specifieke oldtimer-tarieven, wordt de wagen volgens de gewone regels belast. Om makkelijk de bedragen voor de verkeersbelastingen te kennen, kan u het bedrag simuleren via ons digitaal loket. Dat kan zelfs aan de hand van het chassisnummer van de wagen, zodat alle nodige gegevens vooringevuld worden in de berekeningsmodule.