Gerechtelijke onteigeningsprocedures

Kandidaatstelling

Volgens de Vastgoedcodex dient de Vlaamse Belastingdienst in te staan voor de coördinatie van de aanwijzing van experten in het kader van vastgoed- en onteigeningsdossiers. Eén van de type experten die dienen te worden voorzien zijn advocaten die optreden in de gerechtelijke onteigeningsdossiers.

Om dit te kunnen voorzien, zal de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst een selectie maken van advocaten, die de opdracht tot vertegenwoordiging binnen gerechtelijke onteigeningsdossiers kunnen toevertrouwd krijgen.

Indien u op deze lijst wenst te worden opgenomen, dient u minstens aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

 • U moet minstens vijf jaar ingeschreven staan op het Tableau van de Orde van Advocaten;
 • U moet aantonen over een grondige ervaring en deskundigheid te beschikken mbt onteigeningen;
 • U moet aantonen de beschikking te hebben over een voldoende team, om de continuïteit, beschikbaarheid en capaciteit om grote dossiers aan te kunnen te verzekeren.

   

  Daarnaast gelden de voorwaarden zoals gesteld in het document Algemene Bepalingen die u hieronder kunt downloaden.

  Kandidaatstelling kan door een email te versturen naar vastgoedtransacties@fb.vlaanderen.be, onder vermelding van het kenmerk ‘Kandidaatstelling Gerechtelijke Onteigeningsdossiers’, en met als bijlage de nodige informatie zoals hierboven, en in het document Algemene Bepalingen vermeld.

  Eén van de gegevens die moet worden meegedeeld is het uurloon (en eventueel extra kosten), die in rekening zullen worden gebracht. De Vlaamse Belastingdienst behoudt zich het recht voor om kandidaten te weigeren waarvan het uurloon (of de kosten) substantieel afwijken van de norm. Hiervoor zal worden gekeken naar het uurloon (en de kosten) van de andere kandidaten.

  Kandidaatstellingen mogen worden ingediend tot 30 november 2019.