Op welk bedrag wordt de schenkbelasting berekend?

Belastbare grondslag

De schenkbelasting wordt geheven op basis van de verkoopwaarde van de geschonken goederen, zonder aftrek van lasten.

 

Belastingverhogingen

Als er in de akte een te lage schatting gemaakt wordt van de verkoopwaarde (tekortschatting) is er een belastingverhoging verschuldigd.

Zie ook: