Op welk bedrag wordt de schenkbelasting berekend?

De schenkbelasting wordt geheven op basis van de verkoopwaarde van de geschonken goederen, zonder aftrek van lasten.