Personenwagen

Als u een personenwagen koopt dan betaalt u:

  • belasting op inverkeerstelling (BIV):
  • elk jaar de jaarlijkse verkeersbelasting:
  • jaarlijks de aanvullende verkeersbelasting als uw voertuig beschikt over een LPG-installatie.

Opgelet: Voor personenwagens, auto's dubbel gebruik (breaks) en minibussen die ouder zijn dan 25 jaar, betaalt u de forfaitaire belasting. Zie de pagina over de tarieven voor meer informatie.