Progressievoorbehoud

Het tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen wordt bepaald door een dubbel progressievoorbehoud: zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde, als de grootte van de schenking bepalen het tarief.

Als een schenking binnen drie jaar gevolgd wordt door een nieuwe schenking, tussen dezelfde schenker en dezelfde begiftigde, zal de waarde van de eerste schenking toegevoegd worden aan de waarde van de tweede schenking. Het progressief tarief op de tweede schenking begint daar waar de eerste schenking eindigde en zal dus hoger liggen.

Het progressief tarief wordt enkel toegepast op schenkingen van onroerende goederen. Er is geen progressievoorbehoud bij:

  • een schenking van een roerend goed gevolgd door een schenking van een ander roerend goed

  • een schenking van een roerend goed gevolgd door een schenking van een onroerend goed

  • een schenking van een onroerend goed gevolgd door een schenking van een roerend goed

Als u tegelijk een goed schenkt dat van het verlaagde tarief voor de schenking van bouwgronden of van het verlaagde tarief voor de schenking van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie of van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden, kan genieten en een ander goed waarop het normale tarief van toepassing is, dan wordt het goed waarop de teruggave betrekking heeft geacht vóór het andere goed te zijn geschonken, zodat de teruggave zal worden berekend volgens de tarieven van de laagste schijven.