Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

De Vlaamse Belastingdienst heeft een informatieplicht met betrekking tot de persoonsgegevens die hij verwerkt. De dienst voldoet hieraan door:

  • transparante informatie ter beschikking te stellen op deze website over:
    • welke persoonsgegevens door de Vlaamse Belastingdienst worden gebruikt, voor welke doeleinden en hoe lang de gegevens bewaard worden.
    • toelichting te geven over uw rechten als burger met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens.

De pagina wettelijk kader: de AVG/GDPR fungeert hierbij als doorverwijspagina;

  • zich voor elke verwerking tegenover de toezichthoudende overheden te verantwoorden. Voor elke verwerking tonen wij de rechtmatigheid en de doelmatigheid aan. Deze beoordeling maakt deel uit van de eerder verkregen machtigingen.