Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)

De Vlaamse Belastingdienst verwerkt enkel persoonsgegevens voor zijn wettelijke taken of voor het algemeen belang. In die gevallen geldt het recht op dataportabiliteit niet.

Dataportabiliteit laat u als burger toe om uw gegevens bij één verwerker weg te halen met als doel ze over te dragen aan een andere verwerker die hetzelfde type dienst levert. Telecomproviders zijn daar een goed voorbeeld van.