Recht op verbetering (artikel 16 AVG)

De Vlaamse Belastingdienst gebruikt correcte gegevens, dikwijls afkomstig uit andere authentieke gegevensbronnen.

Als u merkt dat de Vlaamse Belastingdienst toch met foute gegevens werkt, gebruikt u het formulier pdf bestandVerzoek om rechtzetting van persoonsgegevens (737 kB). Via dat formulier kan u ook vragen om onvolledige gegevens te vervolledigen; u geeft daarbij een aanvullende verklaring.