Recht van inzage (artikel 15 AVG)

De Vlaamse Belastingdienst geeft u op uw verzoek inzage in de concrete persoonsgegevens die de dienst van u verwerkt. U gebruikt daar het formulier pdf bestandVerzoek om inzage in persoonsgegevens (335 kB) voor. U kan in het formulier aangeven dat u:

  • per post een uittreksel op papier wil ontvangen;
  • op uw mailadres een digitaal uittreksel wil ontvangen;
  • gecontacteerd wil worden voor een afspraak om een uittreksel ter plaatse te komen inkijken.