Op welk bedrag wordt het recht op hypotheekvestiging berekend?

Het recht op hypotheekvestiging wordt vastgesteld op de sommen die gewaarborgd zijn door de hypotheek:

• de gewaarborgde hoofdsom;

• het toebehoren. Dit zijn onder meer de kosten van eventuele vervolgingen, jaarlijkse verzekeringspremies, commissielonen, bijkomend gewaarborgd bedrag uit hoofde van een beding van indexering. Meestal voorziet de bank hiervoor een bepaald percentage (5 of 10%).