Praktisch

Om deze hypotheekvestiging tegenstelbaar te maken aan derden, zal zij worden ingeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder. Deze inschrijving kan alleen gebeuren aan de hand van een notariële akte.

De notaris moet de akte binnen vijftien dagen ter registratie aanbieden.