Wanneer is het Vlaams recht op hypotheekvestiging verschuldigd?

Het recht op hypotheekvestiging is gelokaliseerd in het Gewest waar het betrokken onroerend goed is gelegen.

Als de hypotheekvestiging betrekking heeft op verschillende onroerende goederen die in verschillende Gewesten zijn gelegen, is het recht op hypotheekvestiging gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.