Registratie van de akte en betaling van de registratiebelasting

De registratie van een akte/geschrift blijft na 1 januari een federale bevoegdheid. De akten waarvoor registratieplicht bestaat, worden zoals voorheen aangeboden op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. Op dit kantoor worden ook zoals voorheen de ‘federale registratierechten’ betaald.

Na de registratie wordt de akte door het kantoor Rechtszekerheid aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgd, die de juiste belasting zal heffen en de belastingschuldige een aanslagbiljet zal toesturen.

De belastingplichtige ontvangt een aanslagbiljet dat onmiddellijk betaald moet worden. Als een notariële akte ter registratie werd aangeboden, zal de afrekening voor deze akte worden verstuurd naar het kantoor van de notaris die de akte verleden heeft.
Bij een laattijdige betaling worden nalatigheidsinteresten aangerekend (7%), berekend vanaf de maand volgend op de uiterste betaaldatum.

U bezorgt de akte ter registratie dus enkel aan de FOD Financiën.
Raadpleeg uw bevoegd kantoor via:
http://financien.belgium.be/nl/kantoren of http://myminfin.be
•het Contactcenter van de FOD Financiën: 0257 257 57