Registratiebelasting
Tariefwijziging verkooprecht vanaf 1 januari 2020

Tax shift naar verwerven van een woning

Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in een tax shift van het hebben van een woning, naar het verwerven van een woning. Daarom wordt vanaf 1 januari 2020 het tarief van het verkooprecht verlaagd:

De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van het verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari, maar de akte pas na die datum kan verleden worden. Daar wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voor voorzien. Het is dus niet nodig om zelf regelingen te treffen, zoals werken met een aankoop-verkoopbelofte.

Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

Wat zijn Vlaamse registratiebelastingen?

De Vlaamse registratiebelastingen zijn:

  • het recht van hypotheekvestiging
  • het verdeelrecht
  • het verkooprecht
  • de schenkbelasting