Relatie Gemeentecodes en Kadastrale Afdelingen

Extra informatie

STIPAD is een project dat kadert in de modernisering van de Algemene Administratie Patrimonium Documentatie.

Algemeen gesteld moet dit project toelaten om de informatie van het kadaster, de registratie en domeinen en hypotheken te verzamelen, beheren, bewaren en produceren.

Door de invoering van STIPAD wijzigt de manier waarop de jaarlijkse aanlevering aan de Vlaamse Belastingdienst van de data die noodzakelijk zijn voor de inkohiering van de onroerende voorheffing gebeurt.

De belangrijkste wijziging is het verdwijnen van de kadastrale legger, opgebouwd uit de kadastrale afdeling (5 cijfers) gevolgd door een volgnummer (of het artikelnummer van het kadaster).

Vanaf aanslagjaar 2016 worden de aanslagbiljetten onroerende voorheffing gegroepeerd worden per gemeente, waar voordien werd gegroepeerd per kadastrale afdeling.

Indien iemand onroerende goederen bezit in verschillende kadastrale afdelingen van eenzelfde gemeente zal deze persoon vanaf aanslagjaar 2016 dus nog slechts 1 aanslagbiljet ontvangen voor al deze onroerende goederen. Tot en met aanslagjaar 2015 werden in deze situatie meerdere aanslagbiljetten verstuurd - te weten 1 per kadastrale afdeling.

Deze werkwijze heeft ook tot gevolg dat de naam en het nummer van de kadastrale afdeling niet langer worden vermeld op het aanslagbiljet onroerende voorheffing. Enkel de gemeente en het perceel  worden vermeld. Elke gemeente kreeg van de Vlaamse Belastingdienst een uniek nummer.

In bovenstaande tabel kan u de vertaling terugvinden van de kadastrale afdelingen naar gemeente en gemeentenummers.