Ruimte Vlaanderen

De inventarisbeheerder voor een bedrijfsruimte is :

 

Ruimte Vlaanderen

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 19 bus 3

1210 Brussel

 

Meer info over Ruimte Vlaanderen.