Betaalinformatie

Wie betaalt de schenkbelasting?

Het aanslagbiljet voor de schenkbelasting wordt opgemaakt op naam van diegene die de schenking ontvangt (de begiftigde). Dit belet niet dat de begiftigde en de schenker kunnen overeenkomen dat de schenker de schenkbelasting zal betalen.