Wanneer is de Vlaamse schenkbelasting van toepassing ?

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het feit of de schenker, op het ogenblik van de schenking, de hoedanigheid heeft van rijksinwoner of van niet-rijksinwoner.

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als:

  • de schenker is een rijksinwoner die zijn fiscale woonplaats tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan het langst in het Vlaams Gewest gehad heeft. Als de schenking door een rechtspersoon gebeurt, moet deze rechtspersoon tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn zetel van werkelijke leiding het langst in het Vlaams Gewest hebben gehad.
  • de schenker is geen rijksinwoner
    • maar er wordt een onroerend goed geschonken dat in het Vlaamse Gewest ligt.
    • maar er wordt een roerend goed geschonken aan iemand die wel rijksinwoner is en die tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams Gewest gehad heeft. Als de ontvanger van de schenking een rechtspersoon is, moet deze rechtspersoon tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn zetel van werkelijke leiding het langst in het Vlaams Gewest gehad hebben.
    • er wordt een roerend goed geschonken aan iemand (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die ook geen rijksinwoner van België is, maar de akte van schenking wordt wel ter registratie aangeboden in een kantoor Rechtszekerheid dat in het Vlaams Gewest ligt.