Wat is de schenkbelasting?

De schenkbelasting is de belasting die u moet betalen als u:

  • een onroerend goed aan iemand schenkt
  • de schenking van een roerend goed laat registreren.

Opmerking:

In sommige gevallen wordt een ogenschijnlijke schenking niet als een schenking beschouwd, maar als een legaat. Hiervoor moeten vier voorwaarden vervuld zijn:

  1. het gaat om een schenking onder levenden;
  2. het gaat om een schenking van roerende goederen;
  3. het gaat om een schenking die door een overledene is gedaan;
  4. het gaat om een schenking onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt met het overlijden van de schenker.

Dergelijke schenkingen worden niet belast met de schenkbelasting, maar wel met de erfbelasting. Uiteraard moet hiervoor de regelgeving omtrent de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn. Zo moet de schenker zowel op het ogenblik van de schenking als op het ogenblik van het openvallen van zijn nalatenschap inwoner van het Vlaamse Gewest zijn.