Vanaf 1 januari 2019 int de Vlaamse Belastingdienst de belasting op spelen en weddenschappen. Deze overname brengt enkele wijzigingen met zich mee. Op deze pagina vindt u de basisinformatie over deze belasting.

Snel wegwijs in de belasting op Spelen en Weddenschappen
Ontstaan van de belastingschuld

De belasting op spelen en weddenschappen is van toepassing op alle soorten spelen en weddenschappen: alle verrichtingen waarbij deelnemers een som inzetten met risico van verlies, in de hoop hieruit voordeel (in geld of natura) te behalen.

De belasting op spelen of weddenschappen is verschuldigd aan het Vlaamse Gewest als de spelen of weddenschappen worden ingericht op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Voor online spelen en weddenschappen bepaalt de locatie van de server aan welk gewest de belasting moet betaald worden.

Vrijstellingen
 • Toegelaten loterijen zijn steeds vrijgesteld, zelfs als ze online georganiseerd worden;
 • Volgende spelen en weddenschappen zijn vrijgesteld, behalve als er online op kan ingezet worden:
  • bepaalde duivenprijskampen, als de inzetten alleen maar door de eigenaars van de duiven gebeuren;
  • bepaalde wedstrijden uitsluitend ingericht voor musea of bepaalde instellingen;
  • sportbeoefening (deze vrijstelling geldt NIET voor weddenschappen op sportwedstrijden);
  • bepaalde volksvermakelijkheden als de inzet beperkt is tot 50 euro per persoon per dag;
  • vogelzangwedstrijden.
Berekening van de belasting

Als algemene regel geldt dat de belasting berekend wordt aan een uniform tarief van 15% op de opbrengst. De opbrengst is dan de som van de inzetten min de uitgekeerde winsten.

Er bestaan uitzonderingen zowel op het tarief als op de belastbare grondslag. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten spelen en hoe ze belast worden.

Soort spel of weddenschap

belastbare grondslag & schijven
(in euro)

tarief
(in procent)

casinospelen

(het vroegere afwijkende tarief voor baccara chemin de fer en roulette zonder zero verdwijnt)

 

dagopbrengst
(incasso bij opening – incasso bij sluiting + inzetten – uitgekeerde winst):

 

0,01 € -

865.000 €

33 %

meer dan 865.000 

44 %

slottoestellen (casino)

opbrengst
(inzetten min uitgekeerde winsten):

 

0,01 € -

1.200.000 €

20 %

1.200.000,01 € -

2.450.000 €

25 %

2.450.000,01 € -

3.700.000 €

30 %

3.700.000,01 € -

6.150.000 €

35 %

6.150.000,01 € -

8.650.000 €

40 %

8.650.000,01 € -

12.350.000 €

45 %

meer dan 12.350.000 € 

50 %

online spelen en weddenschappen

opbrengst
(inzetten min uitgekeerde winsten):
uniform tarief

11 %

mediaspelen (bv. quiz via TV, SMS, …)

bedrag van de sommen of inleggelden:
uniform tarief

15 %

paardenwedrennen
hondenwedstrijden
sportevenementen 

opbrengst
(inzetten min uitgekeerde winsten):
uniform tarief

15 %

overige spelen en weddenschappen

opbrengst
(inzetten min uitgekeerde winsten):
uniform tarief

15 %

 

Online aangifte

Vanaf 2019 worden de formulieren 714B (voorafgaande aangifte) en formulier 733 (halfmaandelijkse aangifte) vervangen door een online aangifte via het digitaal loket.

Wie moet de aangifte indienen?

De aangifte moet gebeuren door:

 • de inrichter van spelen of weddenschappen die georganiseerd worden in het Vlaamse Gewest
 • de aanbieder van online spelen of weddenschappen die uitgebaat worden via een server in het Vlaamse Gewest

Wanneer moet de aangifte ingediend worden?

De aangifte moet ten laatste ingediend worden op de voorlaatste werkdag vóór het spel of de weddenschap ingericht wordt. Hiermee laat de inrichter de Vlaamse Belastingdienst weten dat er gedurende een bepaalde periode of op een specifieke dag een spel of weddenschap wordt ingericht.

De voorafgaande aangifte moet gebeuren via 'mijn dossier'.  De aangifte voor de berekening van de belasting wordt maandelijks ingediend. De aangiftemodule is beschikbaar vanaf 07/01/2019:

 • u hebt tot en met 31/01/2019 de tijd om de aangifte in te vullen voor de spelen of weddenschappen ingericht in de maand januari 2019;
 • vanaf 01/02/2019 kan u de aangifte indienen voor de opbrengsten gerealiseerd in de maand januari 2019.

Vrijgestelde spelen en weddenschappen moet u niet aangeven.

Na het indienen van de online aangifte ontvangt de inrichter een aanslagbiljet. De betaaltermijn bedraagt 2 maanden.

Praktische richtlijnen

 • Hierbij vindt u de documentatie van de infosessies over de regelgeving en over het gebruik van de online aangifte:

 • Om de online aangifte te kunnen (laten) invullen voor uw bedrijf heeft u een volmacht nodig. U moet een autorisatiecode aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst en deze code eerst registeren om volmachten te kunnen toekennen. Als u of één van uw medewerkers geen gebruik maakt van een volmacht, lijkt het dat de aangifte in eigen naam wordt ingediend en beschouwt de Vlaamse Belastingdienst de indiener zelf als de belastingplichtige. Het aanslagbiljet wordt dan ook op zijn of haar naam gevestigd.
  Een handleiding en instructiefilmpjes over het aanvragen van een autorisatie en het toekennen van volmachten vindt u op de pagina met handleidingen.
Waarborgen

De Vlaamse Belastingdienst vraagt geen waarborg van de inrichter van spelen of weddenschappen.

De in het verleden aan de FOD Financiën overgemaakte waarborgen zullen teruggestort worden door de FOD Financiën.

Elektronische informatiedrager

De inrichter is verplicht een elektronische informatiedrager bij te houden, waarin volgende informatie moet opgeslagen worden:

 • het bedrag van de inzetten en inleggelden;
 • het bedrag van de uitgekeerde winsten;
 • een overzicht van de aangenomen weddenschappen;
 • alle andere gegevens noodzakelijk om de belasting te bepalen.

De Vlaamse Belastingdienst legt een sjabloon op. Meer informatie hierover vindt u in het gepubliceerde standpunt nr. 19025.