Vestiging hoofdverblijfplaats als voorwaarde voor het behoud van het abattement

Standpunt nr. 14025-2 dd. 22.12.2014

Art. 2.9.3.0.2, §2 VCF


 

De VCF bepaalt geen minimumduur voor de vestiging van de hoofdverblijfplaats als voorwaarde voor het behoud van het abattement. Vlabel wijkt hiermee, in het voordeel van de belastingplichtige, af van het federaal standpunt, dat een officieuze minimumduur van zes maanden voorzag.

Het abattement kan dus enkel worden ingetrokken als de koper, binnen de gestelde termijn, nooit zijn hoofdverblijfplaats in het goed heeft gevestigd. De vestiging van de hoofdverblijfplaats kan blijken uit een inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed.

 

----------------

  • publicatie op 19.04.2016

 

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven, met dat verschil dat de vestiging van de hoofdverblijfplaats moet blijken uit een inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zie SP 18045.