Bij-abattement – Nemen van een hypothecaire inschrijving

Standpunt nr. 15022 dd. 04.04.2016

Art 2.9.3.0.2, §1, tweede lid VCF


 

De vereiste voor het bij-abattement is dat, met het oog op de financiering van een aankoop, een hypotheek wordt gevestigd op het aangekochte onroerend goed.

Het abattement wordt beoordeeld per onroerend goed en niet per koper. Het abattement is bijgevolg niet splitsbaar. Het is voldoende dat één van de kopers zich ertoe verbindt een hypothecaire lening en een hypothecaire inschrijving aan te gaan, om beide te genieten van het bij-abattement.

 

-----------------

  • publicatie op 19.04.2016