Klein beschrijf – Gelijktijdige aankoop woning en garage

Standpunt nr. 15044 dd. 16.03.2015

Art. 2.9.4.2.1. VCF


 

Bij gelijktijdige aankoop van twee woningen kan het verlaagd tarief nooit voor beide genoten worden. Het kan slechts worden toegekend voor één van de aangekochte woningen en alleen indien het ki van deze woning de maximumgrens niet overschrijdt. Het ki van de gelijktijdig aangekochte woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten, zowel voor de bepaling van het objectief ki als voor de bepaling van het subjectief ki .

Ook het feit dat de koper gelijktijdig een woning en een garage aankoopt (waardoor het max. KI wordt overschreden), belet niet dat de koper het klein beschrijf kan inroepen voor de woning, gesteld – uiteraard – dat er aan alle andere voorwaarden is voldaan.

 

---------------

- publicatie op 31.03.2015

 

OPMERKING: dit standpunt kan niet worden doorgetrokken naar de toepassing van art. 2.9.5.0.5. VCF, zie SP 18044.