Overstappen van het abattement naar het stelsel van de meeneembaarheid niet mogelijk – Keuze voor het klein beschrijf is definitief - Wijziging verklaring gunstregime voordat de akte is geregistreerd 

Standpunt nr. 15056 dd. 19.08.2019

Art. 2.9.3.0.2., 2.9.4.2.1., 2.9.5.0.1. en 3.6.0.0.1. VCF


 

Het abattement mag niet gecombineerd worden met de meeneembaarheid. Indien zowel aan de voorwaarden voor het bekomen van het abattement als aan de voorwaarden voor het bekomen van de meeneembaarheid is voldaan, moet de koper een keuze maken.

Deze keuze voor het abattement of voor de meeneembaarheid is definitief. Verzaken aan het abattement en overstappen naar het stelsel van de meeneembaarheid is dan ook niet mogelijk.

De RJ R 46bis-VL/12-01 wordt niet gevolgd.

Naar analogie met bovenstaande, is ook de keuze voor het klein beschrijf definitief. Hetzelfde geldt voor de verlaagde tarieven in het verkooprecht die ingevoerd werden op 1 juni 2018.

De keuze voor een bepaalde gunstregeling is echter pas definitief nadat de akte is geregistreerd. Zolang de akte nog niet ter registratie is aangeboden, mag de belastingplichtige, die in de akte toepassing heeft gevraagd van een gunstregeling, van de toepassing van de gunstregeling afzien door middel van een verklaring, onderaan de akte of in een bij de akte gevoegd document.

 

-------------

  • aangevuld op 19.08.2019, publicatie op 17.09.2019
  • standpunt aangevuld met al. 5 op 23.05.2016, publicatie op 14.06.2016
  • standpunt aangevuld met al. 4 op 04.04.2016, publicatie op 18.04.2016
  • oorspronkelijk standpunt dd. 20.04.2015, publicatie op 05.05.2015