Meeneembaarheid – Hoofdverblijfplaats in verschillende keren aangekocht

Standpunt nr. 15057 dd. 20.04.2015

Art. 2.9.5.0.1. VCF


 

Nummer R 613-VL/01-02

01. - In aanmerking komende rechten. Hoofdverblijfplaats in verschillende keren aangekocht.

02. - Wanneer de oude hoofdverblijfplaats (A1) in verschillende keren werd aangekocht (vb. eerst aankoop van een appartement, nadien aankoop van een kelder), is het principieel meeneembaar bedrag de som van alle geheven rechten, dus niet alleen de rechten die op de hoofdzaak (in het voorbeeld, op het appartement) werden geheven.

Voor de bepaling van de eerste limiet (artikel 61³, derde lid) geldt, wanneer de nieuwe hoofdverblijfplaats (A2) in verschillende keren wordt aangekocht, hetzelfde principe.

(Besl. 30 oktober 2003, nr. E.E./98.918.)

 

Nummer R 613-VL/01-03

01. - In aanmerking komende rechten. Nieuwe hoofdverblijfplaats in verschillende keren aangekocht.

03. - Wanneer de nieuwe hoofdverblijfplaats in verschillende keren wordt aangekocht (bv. eerst appartement (A2), nadien garage (A2bis), dan is het meeneembaar bedrag maximaal de som van de rechten geheven op de verschillende aankopen (A2 en A2bis).

In dergelijk geval moet elke latere aankoop betrekking hebben op een deel van de hoofdverblijfplaats, op een normale aanhorigheid van de hoofdverblijfplaats.

Voor deze latere aankopen gelden de regels van de primaire vorm van meeneembaarheid.

(Besl. 3 december 2010, nr. E.E./104.043)

 

De bovenstaande federale administratieve beslissingen worden gevolgd. Dit op voorwaarde dat het wel degelijk een aanhorigheid betreft.

Als de latere aankoop (bvb. de garage) zowel apart wordt aangekocht als apart wordt verkocht zal deze niet beschouwd worden als een aanhorigheid en kan u niet van de meeneembaarheid genieten.

 

----------

publicatie op 05.05.2015

 

Standpunten verkooprecht