Meeneembaarheid – Datum hoofdverblijfplaats

Standpunt nr. 15078 dd. 26.05.2015

Art. 2.9.5.0.1.; 2.9.5.0.2., 2° VCF


 

Een van de voorwaarden om van de meeneembaarheid te genieten is dat de natuurlijke persoon op een ogenblik in de periode van achttien maanden die voorafgaan aan de verkoop of verdeling, zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad in de verkochte of verdeelde woning (art. 2.9.5.0.2., 2° VCF).

Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt rekening gehouden met de datum van de compromis, de VCF spreekt immers over ‘voorafgaan aan de verkoop of verdeling’.

 

----------

publicatie op 08.06.2015

 

Standpunten verkooprecht