Klein beschrijf - Begrip ‘geheelheid eigendom’

Standpunt nr. 15079 dd. 09.11.2015

Art. 2.9.4.2.1. VCF


 

Wanneer twee personen een goed aankopen, de ene voor de blote eigendom, de andere voor het vruchtgebruik, kan die aankoop in zijn geheel het verlaagd tarief genieten, voor zover natuurlijk de andere voorwaarden vervuld zijn. Beide partijen moeten wel elk voor zichzelf aan de voorwaarden voldoen.

Als beide verkrijgende partijen samen, in dezelfde akte, de volledige eigendom van de woning verkrijgen, is het niet noodzakelijk dat beide overdrachten dezelfde rechtsaard hebben om beide te kunnen genieten van het klein beschrijf.

 

--------------

  • aangevuld met eerste alinea (spo 14002) op spo 09.11.2015, publicatie op 01.12.2015
  • laatste zin tweede alinea verplaatst naar eerste alinea op 12.01.2018, publicatie op 12.01.2018

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven, met dat verschil dat enkel de verkrijger die een zuivere aankoop doet van het verlaagd tarief kan genieten, zie SP 18044.

 

Standpunten verkooprecht