Kosten FED-net – Belastbare grondslag – Last

Standpunt nr. 15094 dd. 22.06.2015

Art. 2.9.3.0.1. VCF


 

De kosten van FED-net worden beschouwd als buitenwettelijke kosten, die voor de koper een last vormen die bij de prijs moet worden geteld om de belastbare grondslag te bepalen.

Immers, de opdrachtgever (= diegene die een beroep doet op de diensten van FED-net) is de verkoper. Als de koper beslist een bod uit te brengen via FED-net, verklaart hij zich akkoord met de voorwaarden.

De situatie is dus vergelijkbaar als deze bij een openbare verkoop: de kandidaat-koper die gaat bieden, verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het lastenkohier.

Als de bij deze openbare verkoop bedongen kosten hoger zijn dan de wettelijke kosten, wordt eveneens het surplus als last bij de prijs geteld.

 

----------

publicatie op 07.07.2015