Abattement – Teruggave

Standpunt nr. 15097/2 dd. 06.07.2015

Art. 2.9.3.0.2 en 2.9.3.0.3 VCF


 

Indien een echtgenoot, tijdens de echtscheidingsprocedure, een woning of bouwgrond aankoopt, met tussenkomst van de andere echtgenoot doch met de bedoeling dat het aangekochte goed eigen wordt van zodra de echtscheiding is uitgesproken, verhindert het feit dat de echtgenoten nog een gemeenschappelijke woning bezitten de onmiddellijke toepassing van het abattement van art. 2.9.3.0.2 VCF.

Na het uitspreken van de echtscheiding kan er toepassing van het abattement worden gevraagd via een teruggave op grond van artikel 3.6.0.0.1 VCF. De teruggave is gesteund op het feit dat de echtscheiding terugwerkt en dat de betrokken koper, rekening houdend met deze terugwerkende kracht, op het ogenblik van de aankoop geen eigenaar was van de geheelheid van de volle eigendom van een andere woning, achteraf bekeken.

 

---------------

  • publicatie op 19.04.2016

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven voor de eigen woning, zie SP 18044.