Renovatieabattement - Termijn van vier jaar

Standpunt nr. 15128 dd. 28.09.2015

Art. 2.9.3.0.3 VCF


 

Voor het renovatieabattement stelt art. 2.9.3.0.3, §2, 1° de volgende voorwaarde:

1° het verkochte onroerend goed is ten hoogste vier opeenvolgende jaren opgenomen in een of meer van de volgende registers, inventarissen of lijsten, gelijktijdig of opvolgend :

Met de zinsnede “ten hoogste vier opeenvolgende jaren” in art. 2.9.3.0.3, §2, 1° VCF wordt het aantal inventarisatiejaren bedoeld en niet een termijn van vier jaar.

 

-------------------

- publicatie op 13.10.2015