Klein beschrijf - KI reeds bezeten onroerend goed is nog niet vastgesteld 

Standpunt nr. 15132 dd. 28.09.2015

Artt. 2.9.4.2.1 en 3.6.0.0.6,§6 VCF


 

Voor de beoordeling van het subjectief KI in het kader van de toepassing van het klein beschrijf (art. 2.9.4.2.1 VCF) wordt als volgt gehandeld indien de verkrijger reeds een goed bezit waarvan het KI nog niet is vastgesteld:

  • indien het reeds bezeten goed nog in aanbouw is: er wordt enkel rekening gehouden met het KI van het goed zoals het is op datum van de verkrijging;

  • indien het reeds bezeten goed reeds opgericht is: de verkrijging wordt belast tegen het tarief van 10%. Na vaststelling van het KI van het reeds bezeten goed kan de verkrijger, indien aan de voorwaarden is voldaan, de toepassing van het tarief van 5% vragen bij wijze van teruggave op grond van art. 3.6.0.0.1 VCF.

 

--------------

- publicatie op 13.10.2015

 

 

Standpunten verkooprecht