Progressievoorbehoud na gemengde bedrijfsschenking

Standpunt nr. 15146 dd. 26.10.2015

Art. 2.8.3.0.3. VCF


 

Het progressievoorbehoud bij schenkingen binnen de 3 jaar van onroerende goederen (art. 2.8.3.0.3, §1 VCF) geldt niet voor de onroerende goederen die deel uitmaken van een schenking van een familiale onderneming en vrijgesteld waren van de schenkbelasting bij toepassing van artikel 2.8.6.0.3 VCF. De belastbare grondslag van de onroerende goederen die onder het gunstregime voor familiale ondernemingen werden geschonken, moet dus niet bij de belastbare grondslag van de daaropvolgende schenking van een onroerend goed worden gerekend. Voor de onroerende goederen die deel uitmaakten van de geschonken onderneming maar die omwille van het feit dat ze tot bewoning aangewend of bestemd zijn wel aan het progressief tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen werden belast, geldt het progressievoorbehoud wel.

(Standpunt FOD in voetnoot 6 van Circulaire nr. 5/2004 van 7/4/2004 wordt behouden)

 

--------

publicatie op 10.11.2015