Forfaitaire verkoopwaarde vruchtgebruik

Standpunt nr. 15152 dd. 09.11.2015

Art. 2.9.3.0.4. VCF


 

De correcte berekening van de forfaitaire verkoopwaarde van een vruchtgebruik of van een blote eigendom, in het kader van de heffing van de registratiebelasting, vereist dat de jaarlijkse bruto-opbrengst, of, bij gebrek daaraan, de brutohuurwaarde  van het betrokken onroerend goed in de akte wordt vermeld.

Indien, voor een niet verhuurd goed, de brutohuurwaarde niet in de akte is vermeld, wordt er aan de notaris een aanvullende verklaring gevraagd. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan dit verzoek, zal de taxatieambtenaar de jaarlijkse huurwaarde ambtshalve begroten op 10% van de waarde van de volle eigendom teneinde de vergelijking te kunnen maken tussen de overeengekomen waarde en de verkoopwaarde.

 

--------

publicatie op 02.12.2015