Toepassing klein beschrijf bij aankoop van twee woningen

Standpunt nr. 15167 dd. 30.11.2015

Art. 2.9.4.2.1. VCF


 

1. Als een koper twee woningen koopt, en hij voldoet aan de voorwaarden voor het klein beschrijf, moet hij voor de toepassing van het verlaagd tarief een keuze maken voor één van de woningen (nl. de woning die hij van plan is te bewonen).

Bij gelijktijdige aankoop van twee woningen kan het verlaagd tarief immers nooit voor beide genoten worden. Het kan slechts worden toegekend voor één van de aangekochte woningen en alleen indien het KI van deze woning de maximumgrens niet overschrijdt. Het ki van de gelijktijdig aangekochte woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten, zowel voor de bepaling van het objectief ki als voor de bepaling van het subjectief ki .

2. Als een koper twee aanpalende woningen koopt met de bedoeling er één nieuwe woning van te maken, kan hij de regeling “KI nog niet vastgesteld” inroepen. Hij betaalt dus eerst 10% en kan na de vaststelling van het KI van de nieuwe woning teruggave vragen indien aan de voorwaarden voor het klein beschrijf is voldaan. Dit is een bevestiging van RJ R 53, 2°/07-04.

 

-----------

- publicatie op 11.01.2016

 

OPMERKING: dit standpunt geldt NIET voor de nieuwe verlaagde tarieven voor de eigen woning, zie SP 20052.