Vervreemding vruchtgebruik onder de voorwaarden van artt. 2.8.6.0.1, 1ste lid, 1° of 2.9.6.0.1, 1ste lid, 3°, 2.10.6.0.1, 1ste lid, 1°  VCF

Standpunt nr. 15171 dd. 05.12.2016

Artt. 2.8.6.0.1, 1ste lid, 1° en 2.9.6.0.1, 1ste lid, 3°, 2.10.6.0.1, 1ste lid, 1° VCF


Indien het vruchtgebruik wordt overgedragen aan de blote eigenaar, waarbij de belasting door de blote eigenaar of door zijn rechtsvoorganger reeds op de volle eigendom is voldaan, voorziet de VCF dat de overdracht van het vruchtgebruik is vrijgesteld van de schenkbelasting (art. 2.8.6.0.1, 1ste lid, 1°) of van het verkooprecht (art. 2.9.6.0.1, 1ste lid, 3°) of van het verdeelrecht (2.10.6.0.1, 1ste lid, 1°), naar gelang van het geval.

In het geval van een schenking van het vruchtgebruik aan de blote eigenaar, kan de vrijstelling van artikel 2.8.6.0.1, 1ste lid, 1° VCF eveneens worden toegepast als, op het ogenblik van de schenking van de blote eigendom, de schenkbelasting op de volle eigendom is voldaan door de schenker, op grond van een conventioneel beding in de schenkingsakte waarbij de schenker de schenkbelasting ten laste heeft genomen. Dit conventioneel beding belet immers niet dat de begiftigde, wettelijk gezien, de belastingplichtige is voor de betaling van de schenkbelasting

 

---------

  • aangevuld op 05.12.2016, publicatie op 03.01.2017
  • oorspronkelijk standpunt dd. 21.12.2015, publicatie op 11.01.2016