Uitbreng van een onroerend goed uit een vennootschap zoals bedoeld in artikel 2.9.1.0.4 VCF

Standpunt nr. 16002 dd. 11.01.2016

Art. 2.9.1.0.4. VCF


 

Wanneer een vennootschap (zoals bedoeld in artikel 2.9.1.0.4 VCF) een perceel grond heeft verkregen met betaling van het verkooprecht, vervolgens gebouwen heeft opgericht op het perceel grond en het volledige onroerend goed nadien wordt verkregen door een vennoot die deel uitmaakte van de vennootschap op het ogenblik dat de vennootschap de grond verkreeg, kwalificeert de betrokken vennoot voor de toepassing van artikel 2.9.1.0.4, tweede lid VCF, niet enkel voor de verkrijging van de grond maar ook voor de verkrijging van de gebouwen. Door de werking van de natrekking zijn de grond en de gebouwen immers verenigd tot één enkel onroerend goed.

Vlabel volgt hiermee het federale standpunt zoals verwoord in RJ R 129/10-01.

 

----------------

- publicatie op 25.01.2016