Meeneembaarheid - "Aankoop"

Standpunt nr. 16007 dd. 25.01.2016

 Art. 2.9.5.0.1. VCF


 

Artikel 2.9.5.0.1 stelt dat de volgende rechten meeneembaar zijn:

“… zijn wettelijk aandeel in de belastingen die met toepassing van artikel 2.9.4.1.1, artikel 2.9.4.2.1 of artikel 3.6.0.0.6, § 6, eerste lid, 2°, verschuldigd waren op de aankoop van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend …”

De term “aankoop” moet hier niet letterlijk worden genomen. Het volstaat dat het gaat om een verrichting waarop het verkooprecht verschuldigd was (gewoon tarief of tarief klein beschrijf).

Ook verkrijgingen waarop het verkooprecht verschuldigd was bij toepassing van art. 2.9.1.0.4, 2.9.1.0.5 VCF (voorheen art. 129 en 130 W. Reg.) of 2.9.1.0.7 VCF (voorheen art. 113 W. Reg.) komen dus in aanmerking als eerste element van een verrichting die aanleiding geeft tot de toepassing van de meeneembaarheid.

De Vlaamse belastingdienst volgt hiermee het federale standpunt, zoals verwoord in Circulaire 3-5/2002, randnummer 13.

 

----------------

  • publicatie op 22.02.2016