Beroepspersoon - Aankoop deels tegen het gunsttarief (art. 2.9.4.2.4. VCF) en deels tegen het gewoon tarief

Standpunt nr. 16011 dd. 08.02.2016

Art. 2.9.4.2.4. VCF


 

Een beroepspersoon, die van plan is een perceel grond na de aankoop in een basisakte op te delen in gemene delen die worden gehecht aan op te richten privatieven, en die slechts een deel van de privatieven wenst weder te verkopen onder de voorwaarden van artikel 2.9.4.2.5, kan ervoor opteren een onverdeeld deel van het perceel grond aan te kopen tegen het tarief van 10% en een ander onverdeeld deel tegen het tarief van 4%.

De beroepspersoon zal pas volledig bevrijd zijn als de optelsom van de wederverkochte gemene delen minstens gelijk is aan de grootte van het onverdeeld deel dat tegen het tarief van 4% is aangekocht.

 

-----------------

- publicatie op 23.02.2016