Meeneembaarheid - Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen

Standpunt nr. 16015 dd. 08.02.2016

Art. 2.9.5.0.1 en 3.6.0.0.6, §3 VCF


 

De omstandigheid dat een echtgenoot een eigen goed, dat hij destijds als enige koper heeft aangekocht, heeft ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen, wijzigt niets aan het feit dat zijn wettelijk aandeel in de rechten, verschuldigd op deze aankoop, 100% bedroeg.

Indien het betrokken goed (oude hoofdverblijfplaats) wordt vervreemd en er een nieuwe hoofdverblijfplaats wordt aangekocht, waarbij is voldaan aan de voorwaarden om de meeneembaarheid te genieten, is het principieel meeneembaar bedrag van de betrokken persoon gelijk aan 100% van de op de aankoop van de oude hoofdverblijfplaats verschuldigde rechten.

 

Vlabel volgt hiermee het federale standpunt, zoals verwoord in RJ R 61³-VL/05-03.

 

------------------

- publicatie op 23.02.2016