Abattement - Tijdstip waarop de uitsluitingsregel wordt beoordeeld

Standpunt nr. 16042 dd. 24.08.2016

Art. 2.9.3.0.2. VCF


 

Ofschoon de uitsluitingsregel (bezit van een andere woning) volgens de strikte tekst van artikel 2.9.3.0.2 VCF, moet worden beoordeeld op het tijdstip van de verkoopovereenkomst, beoordeelt Vlabel deze regel, om praktische redenen, op het tijdstip van het verlijden van de authentieke verkoopakte.

Dit standpunt houdt een versoepeling in van het federale standpunt, op grond waarvan de uitsluitingsregel moest worden beoordeeld op het tijdstip van de onderhandse akte, waardoor veel kopers uit de boot vielen omdat ze op dat moment, juridisch gesproken, vaak nog eigenaar waren van hun vorige woning.

 

------------

  • gewijzigd op 24.08.2016, publicatie op 13.09.2016
  • oorspronkelijk standpunt dd. 04.04.2016, publicatie op 19.04.2016