Abattement en recht van opstal

Standpunt nr. 16043 dd. 04.04.2016

Art. 2.9.3.0.2 VCF


 

Indien de koper (natuurlijk persoon) een woning heeft opgericht op een perceel grond, krachtens een hem verleend recht van opstal, en vervolgens de eigendom van de grond verwerft, kan hij geen toepassing vragen van het abattement. De koper is immers reeds eigenaar van een woning en valt onder de uitsluitingsregel van artikel 2.9.3.0.2, §2, 1° VCF.

Indien de koper (natuurlijk persoon) een perceel grond koopt waarop hij nadien een recht van opstal zal toestaan ten voordele van een derde die hierop een woning zal oprichten waarin de natuurlijke persoon zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen, kan de koper de toepassing vragen van het abattement.

Indien de koper (natuurlijk persoon) een perceel grond koopt waarop reeds een woning is opgericht door een derde krachtens een aan die derde verleend recht van opstal, en waarin de koper zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen, kan de koper toepassing vragen van het abattement. In dit geval bedraagt de termijn voor het vestigen van de hoofdverblijfplaats vijf jaar. 

Hiermee volgt Vlabel het federaal standpunt, zoals verwoord in RJ R 46bis-VL/05-01.

 

--------------

  • publicatie op 19.04.2016