Bijkomend abattement en pandwissel

Standpunt nr. 16044 dd. 04.04.2016

Art. 2.9.3.0.2 VCF


 

In het geval van een zogenaamde pandwissel (overdracht van een hypotheek gevestigd op de vorige woning van de koper op de door deze koper nieuw aangekochte woning), is voldaan aan de vereiste van artikel 2.9.3.0.2, §2, 3° VCF, indien er een nieuwe inschrijving op het nieuw aangekochte goed wordt genomen.

Er is uiteraard wel vereist dat de koper ook voldoet aan alle andere vereisten voor het bekomen van het abattement.

Hiermee volgt Vlabel het federaal standpunt, zoals verwoord in RJ R 46bis VL/13-01.

 

-------------

  • publicatie op 19.04.2016