Stelsel beroepskoper - Echtgenoot gehuwd onder een stelsel van gemeenschap

Standpunt nr. 16060 dd. 13.06.2016

Art. 2.9.4.2.4 VCF


 

De heer X heeft als natuurlijk persoon de formaliteiten vervuld om te kunnen aankopen tegen het tarief van 4%.

De heer X is gehuwd onder een stelsel van gemeenschap en koopt samen met zijn echtgenote, voor rekening van het gemeenschappelijk vermogen, een onroerend goed aan waarbij toepassing wordt gevraagd van het tarief van 4%.

Rekening houdend met de regels van het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen, kan één echtgenoot alleen een zekerheid (andere dan een hypotheek) stellen voor rekening van het gemeenschappelijk vermogen.

De aankoop van een onroerend goed kan tijdens het stelsel enkel gebeuren voor rekening van het gemeenschappelijk vermogen (tenzij het gaat om wederbelegging van eigen gelden) en moet dus gebeuren met tussenkomst van beide echtgenoten (art. 1418 BW).

Er moet dus van uitgegaan worden dat de door de ene echtgenoot gestelde zekerheid geldt voor beide echtgenoten en dat de aankoop volledig tegen het tarief van 4% kon gebeuren.

 

------------

  • publicatie op 06.07.2016