Abattement van het verkooprecht

Standpunt nr. 16071 dd. 25.07.2016

Art. 2.9.3.0.2. VCF


 

Voor de toepassing van het abattement is vereist dat de verkrijging de aard heeft van een zuivere aankoop.

Een verkrijging, die weliswaar onder de toepassing van het verkooprecht valt, maar die burgerrechtelijk gezien niet voldoet aan de definitie van een koop in de enge zin, komt bijgevolg niet in aanmerking voor de toepassing van het abattement.

Dit is onder meer het geval voor een ruil, een verkrijging onder bezwarende titel die anders wordt vergoed dan met een prijs in geld en een verkrijging van onverdeelde delen zoals bedoeld in artikel 2.9.1.0.7 VCF.

Dit standpunt sluit aan bij het federale standpunt, zoals verwoord in randnummer 3.2 van Circulaire 3-4 van 17 januari 2002 (wat op zijn beurt aansluit bij hetgeen in de Memorie van Toelichting bij het betrokken decreet is vermeld).

 

------------

  • publicatie op 12.09.2016

 

OPMERKING: dit standpunt geldt ook voor de nieuwe verlaagde tarieven voor de eigen woning, zie SP 18044.