Verkoop van een woning gelegen op het grondgebied van twee gewesten

Standpunt nr. 16078 dd. 24.08.2016

Art. 2.9.3.0.2. VCF


 

In het geval van verkoop van een woning gelegen op het grondgebied van twee gewesten, gaat VLABEL voor het bepalen van de toepasselijke regelgeving uit van het officiële adres van de woning. Is dit adres in het Vlaams Gewest bepaalbaar dan is de regelgeving van de VCF toepasselijk.

 

-----------

  • publicatie op 12.09.2016