Klein beschrijf - Tijdstip waarop de uitsluitingsregel van het bezit van een woning wordt beoordeeld

Standpunt nr. 16079 dd. 24.08.2016

Art. 2.9.4.2.1 §2, 4° VCF


 

Ofschoon de uitsluitingsregel wegens het bezit van een andere woning (artikel 2.9.4.2.1 §2, 4° VCF) moet worden beoordeeld op de datum van de verkoopovereenkomst, beoordeelt Vlabel deze regel, om praktische redenen, op het tijdstip van het verlijden van de authentieke verkoopakte.

Dit standpunt houdt een versoepeling in van het federale standpunt, op grond waarvan de uitsluitingsregel moest worden beoordeeld op de datum van de onderhandse akte

Een onderhandse akte is een akte die niet werd opgesteld door een notaris, maar door de partijen zelf, waardoor veel kopers uit de boot vielen omdat ze op dat moment, juridisch gesproken, vaak nog eigenaar waren van hun vorige woning.

 

-------------

  • publicatie op 13.09.2016