Bewonings-/inschrijvingsverplichting bij aankoop van een woning die gaat gesloopt worden

Standpunt nr. 16087 dd. 20.09.2016

Artt. 2.9.4.2.1 en 2.9.3.0.2 VCF


 

In het geval van de aankoop een onroerend goed dat voldoet aan de definitie van woning (art. 1.1.0.0.2, laatste lid, 6° VCF), kan er toepassing worden gevraagd van het verlaagd tarief van 5% en/of van het abattement, ook al is het de bedoeling dat de woning zal worden gesloopt.

Voor het voldoen aan de inschrijvingsverplichting voor het behoud van het verlaagd tarief van 5%, moet de inschrijving gebeuren op het adres van het verkregen onroerend goed. Voor het voldoen aan de bewoningsverplichting voor het behoud van het abattement moet de hoofdverblijfplaats worden gevestigd op de plaats van het aangekochte goed.

Het moet dus niet noodzakelijk gaan om dezelfde woning. Een nieuwe woning, die is opgericht op hetzelfde adres/op dezelfde plaats van de gesloopte woning, voldoet eveneens.

 

------------

  • publicatie op 04.10.2016

 

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor het verlaagd tarief voor de eigen woning, zie SP 18044 en SP 18045.