Verkooprecht – Verlaagd tarief van 5% - Causaal verband

Standpunt nr. 16089 dd. 03.10.2016

Art. 2.9.4.2.1 VCF


 

Het bezit van een andere woning verhindert de toepassing van het verlaagd tarief niet als de verbintenis wordt aangegaan de verhinderende woning binnen het jaar te vervreemden en aan te tonen dat er een causaal verband bestaat tussen de nieuwe aankoop en de vervreemding van de verhinderende woning.

Vlabel aanvaardt dat deze regel ook kan worden toegepast indien de betrokken koper(s) twee verhinderende woningen bezit(ten), op voorwaarde dat beide woningen binnen de gestelde termijn van één jaar worden vervreemd en dat er een causaal verband kan worden aangetoond tussen de nieuwe aankoop en beide vervreemdingen.

 

----------

  • publicatie op 20.10.2016

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven, zie SP 18044.