Renovatieabattement: twee keer voor dezelfde woning?

Standpunt nr. 16107 dd. 14.11.2016

Art. 2.9.3.0.3. VCF


 

De vraag wordt gesteld of het renovatieabattement twee keer voor hetzelfde goed kan worden bekomen als een goed, dat met het renovatieabattement is aangekocht, wordt wederverkocht op een ogenblik dat het nog voldoet aan de voorwaarde van artikel 2.9.3.0.3, §2, 1ste lid, 1° VCF.

Het nodige onderscheid moet worden gemaakt.

Als de eerste koper kan aantonen dat hij renovatiewerken in het goed heeft uitgevoerd, doch zonder de renovatie te voltooien, behoudt hij voorlopig het voordeel van het renovatieabattement en kan de tweede koper op zijn beurt het renovatieabattement inroepen.

De eerste koper kan het renovatieabattement echter pas definitief behouden als er een hoofdverblijfplaats in het betrokken goed wordt gevestigd binnen de in artikel 2.9.3.0.3, §2, 1ste lid, 2° VCF gestelde termijn, rekening houdend met de datum van de door die koper gedane aankoop.

De tweede koper kan het renovatieabattement behouden als hij de renovatie verderzet en er een hoofdverblijfplaats in het betrokken goed wordt gevestigd binnen de in artikel 2.9.3.0.3, §2, 1ste lid, 2° VCF gestelde termijn, rekening houdend met de datum van de door hem gedane aankoop.

 

----------

  • publicatie op 03.01.2017